به نام خدا

پاییز😊

پاییز حس غریبی داره

واسه خیلیا شروع یه فصل عاشقانس 

پر از قدم زدنای تو بارون زیر چتر یار

واسه خیلیا یاد آور روزای شیرین که حالا فقط طعم گس اون زیر زبونشون مونده

خیلیا پاییز رو فصل عاشقی میدونن

خیلیام فصل دوری و جدایی

پاییز!خزون! بهارِعاشقا! هرچی که اسمشو میزاریم

هرچقدم شیرین و دوست داشتنی باشه 

بازم تو یه عصر پاییزی

وقتی آسمون دلش پره و ناله میکنه که بباره

دلتنگی میاد سراغ دل خیلیامون

مهم نیست دلتنگ کی؟چی؟کِی؟کجا؟

اما هوای پاییز گاهی بس ناجوانمردانه دل رو قلقلک میده 

واسه به یاداوردن خاطرات گذشته

هنوز نمیدونم چون پاییزه دلمون میگیره

یا چون دلمون گرفته پاییز رو حس میکنیم

پاییز هم مثل تابستون میگذره

فقط ای کاش باعث نشیم یکی دیگه مث خودمون سال دیگه همین موقع ها

از خاطرات شیرین گذشتش که حالا جز یه طعم گس براش چیزی نمونده بنویسه😊

پاییزتون پر از خاطرات قشنگ و رنگی💝