سلام*---*

حال دلتون خوبه؟!

بچه ها من امسال که تغییر رشته دادم و قصدم کنکور هنره

چن تا سوال دارم:'(

کسی هست بتونه کمک کنه بهم؟!