گاهی وقتا لازمه زمین بخوری

تا بببینی کیا پشتتن

کیا باعث رشدتن

کیا میرن

کیا همه جوره میمونن


گاهی لازمه جوری زمین بخوری که زخمی بشی

زخماتو باز بزاری تا ببینی کیا نمک میپاشن

کیا مرحم میزارن

کیا باتو همدردن

کیا هم خود دردن


هیچوقت تا زخمی نشی نمیتونی بفهمی کی چه رفتاری میکنه

دست یه کسایی نمک میبینی که روشون قسم میخوردی

و یه کسایی مرحم میزارن رو زخمات که اصلا یادشون نبودی

انقد مات و مبهوت رفتارای اونا میمونی که کلا یادت میره زمین خوردی

زخمات دیگه نمیسوزن این جیگرته که میسوزه

که چرا به بعضیا بیشتر از لیاقتشون بها دادم

بعضیا رو هم فراموش کردم

زمین که میخوری میبینی کیا هنوز کنارت ایستادن و نرفتن