آدما همه خوبن!!!همشون!!!

کسی بوده از بچگی بد باشه؟!نه!

حالا همون بچه فقط یکم بزرگتر شده،یکم بدی دیده،یکم سختی دیده،یکم روحش جسمش اذیت شده!

تا یکی یه چیزی بمون میگه خوشمون نمیاد یا میپره بهمون یا حرفی میزنه ناراحتمون میگنه نپریم بهش چند برابر بارش کنیم!

واسش توضیح بدیم مهربون باشیم!

ببینیم دردش چیه چرا اینطوریش کرده؟!

کمکش کنیم!نه اینکه چارتا فحش بدتر بارش کنیم!

کاری که اگه آدمای قبل ما انجام داده بودن الان

وضعمون این نبود!

خوب باشیم خوب!

کمتر از خوب خیانت به خودمونه همین....