دوستی میگفت:اگه یه روز فرزندی داشته باشم،بیشتر از هر اسباب بازی دیگه ای براش بادکنک میخرم!

بازی با بادکنک خیلی چیزارو به بچه یاد میده:

بهش یاد میده که باید بزرگ باشه،اما سبک،تابتونه بالاتر بره!

بهش یاد میده که چیزاهای دوستداشتنی میتونن توی یه لحظه،حتی بدون هیچ دلیلی و بدون هیچ مقصری از بین برن،پس نباید زیاد بهشون وابسته بشه!

و مهمتر از همه بهش یاد میده که وقتی چیزی رو دوستداره،نباید اونقد بهش نزدیک بشه و بهش فشار بیاره که راه نفس کشیدنش رو ببنده،چون ممکنه برای همیشه از دستش بده!!