.

یک سری دخترا هستن.کلا نوشته هاشون مخاطب نداره


دوست دارن بلند بخندن از ته دل بخندن. اما واسه دلبری نیس


سر به زیرن ولی سر به هواییشون عمدی نیس💌 شیطون اما بی منظور


اگه موزیکشون صداش بلنده از جلف بازیشون نیست. این جوری خوشن


اهل ادا واصول نیستن اما یک وقتایی ناز میکنن نازای دخترونه


حساسن .دل نازکن .یک وقتایی دلشون میشکنه 

لبخندشون رنگ مهربونی داره


لاک صورتیشون.موهاشون وقتی پریشونه


اینا از پاکیشون کم نمیکنه


فقط یکم فانتزی فکر می کنن


عاشق این دختراااام


خودمو میگماااا ^______^ .