...

#روزگار #غریبی است

نه به #دوستت دارم ها امیدی هست

نه به تکه تکه کردن عشق های #آبکی

با #واژه های بی ترکیب.... .

روزگار #بی رحمی است

دیوار های اعتماد #پوسیده شده 

تارهای ایمان #گسسته شده

سقف های عشقمان #سوراخ شده

و خیانت #چکه می کند.... .

روزگار پر #دردیست

تکیه گاهمان #آوار شدن

دشت آرزوها #کویر شده

قرارهایمان #سراب شده

و جاده ها #بن بست شده... .

#خسته تر از آنم که با آوای زندگی #برقصم

می خواهم #تماشا کنم ...


#هیچکس برایت نمی ماند....

باور کن هیـــــــــچکس...

نه آنکه #کینه تو را به دل دارد

نه آن مجنونی که روزی هزاربار #لاف مردن میزند...

دنیارا به طور ناعادلانه بسی #متضاد خواهی یافت....

گاهی دلت میخواهد #نباشی

 وقتی تمام انگشت های اشاره ی دنیا به سمت توست...

وقتی باوری جز خودت دلخوشت نمیکند... "تنهایی شاید آخرین و بهترین راه باشد " ↷


#کم کم یاد خواهم گرفت!

با آدمها........ #همانگونه باشم، که هستند...! #همانقدر... خوب.... گرم..... مهربان..... و گاهی همانقدر... بد..... سرد... تلخ

#خسرو_شکیبایی می گفت:

زمانه ایست که خیلی چیزها آنطوری که بود یا باید باشد #نیست..

#😢