در زندگى هرکس نقطه اى هست که آدم هیچوقت نتوسته اونجورى که باید بابتش داد بزنه

فریاد بکشه یا شهرو بهم بریزه

 خیال میکنه فرصتش پیش نیومده یا وقتش نرسیده

 ولى حقیقت اینه که نمیشه

 انگار یکسر اون نقطه به جایى از اعماق وجودت وصله که اگر پارش کنى اول از همه خودت رو میکشه

اینه که در زندگى هرکس نقطه اى هست که نمیشه کاریش کرد

چقدر الان تو این نقطم:)