💞

یک حرف کاملا دوستانه 

هیچ وقت به خاطر تفاوت ها و دور بودن ها و سخت بودن مسیر از دوست داشتن کسی که حقیقی و واقعی دوستش دارید دست نکشید. 

اینکه یک شخصی و دوست داشته باشیم با اینکه اون فرد و وارد زندگیمون کنیم متفاوته. 

برای ایجاد یک ارتباط شرایط زندگی مهمه اما دوست داشتن و عشق به شرایط زندگی ارتباط نداره. 

با همه ی بی بند و باری رابطه ها هنوزم دوست داشتن واقعی یک بار اتفاق می افته. 

ازش دست نکشید

از دستش ندید

بعضی احساس ها هیچ وقت تکرار نمیشه .

احساسی که داره تو قلبتون نفس می کشه رو نکشید 

توی عشق منطقی نباشید .

نمی دونم چطوری بگم که حس درونیمو انتقال بدم اما من همیشه به اونایی که تو عشق شجاعن غبطه می خورم اونایی که بی حد و مرز عاشقن.