این مدت پروفایل هر مردیو دیدم به این مضمون بوده "نه به خشونت علیه زنان"

خب بیاین با خودمون فک کنیم 

درسته عکس پروفایل گذاشتن آسونه

خوبه که یه جورایی به خانوما احترام گذاشتن و اینو رو پروفایل قرار دادن

اما در واقعیتم اینقدر ارزش قاعل هستن

پس این مردایی که تو خیابون حتی با نگاهشون امنیتو از خانوما گرفتن کین؟!

اینایی که منه دختر نمیتونم از ترسشون یکم دیرتر برم خونه کین؟؟؟

شعار دادن آسونه

هرکسی میتونه خودشو یه فمنیست نشون بده

طرفدار حقوق زنان بودن به حرف آسونه

اما آیا واقعا حقوق زنان برای ما ارزشمنده؟؟؟!!!

برادر من 

پدر من

عاقای من

شما تو خیابون با نگاهت امنیتو واسه خانوما فراهم کن

نمیخواد پروفایل "نه به خشونت علیه زنان" بزاری

با هشتگ #طرفدار_حقوق_زنان

ای کاش عمل کردن  به این شعار هم مثل عوض کردن عکس پروفایلامون آسون بود:)