اصلا چرا جمعه؟؟؟؟

یا چرا اصلا غروب جمعه؟؟؟؟

چرا هفته بعد از ظهر جمعه تموم نمیشه!!!!! 

مسخرس

ولی حتی اگه کل روزو بیرون بوده باشمو خوشگذرونی

آخر این جمعه لعنتی زهرشو بهم میریزه

18سال زندگیم تک تک جمعه هام واسم عذاب ترین روز بوده

واسه همین هیچوقت از اومدنش خوشحال نمیشم

به خصوص اینروزا که نمیتونم به کسی از گرفتگی دلم بگم

درد اونجا بیشتر میشه که یهو پی ام میاد 

+حالم گرفتس😫

من:چیشده عزیزم؟(من بدتر از تواما😪)

کلی پای حرفاش میشینی و خودت هیچی به هیچیخلاصه اینکه میخوام مث بچه ها یه حرفیو بزنم که خنده داره اما از ته دله😢


"جمعه خر است"