اگه رفتی سوپری دلت لواشک نخواست...🍭🍫


اگه رفتی پارک سوار تاب نشدی...


اگه دیگه دلت بستنی چوبی و پفک نمیخواد...


اگه دیگه دیدن یه مانتوی قشنگ یا یه کفش خوشگل پشت ویترین باعث نشد ذوق کنی...👗👖👕👟👢


اگه وقتی بارون بارید دیگه نرفتی بیرون ک بارون نخوره بهت...🌂☁☔


اگه دیگه حالی واسه رفتن بیرون از خونه نداشتی...🌞


اگه دیگه واست فرقی نکرد چ شکلی شدی...👿👾


اگه زیر چشات کبود شد....👽


اگه گوشیت شده همه ی زندگیت...📲📞


اگه شبا با صدای بلند آهنگ با هدفون تو گوشت خوابت میبره...🎶🎧


اگه دیگه گریه نمیکنی....😭😭


اگه واسه فرار از بیداری میخوابی...😌😌


اگه میبینی تو یه جمع شلوغ ساعت ها ساکتی و فقط نگاه میکنی...🙊🙉


اگه سردی نسبت به همه ی خوبیای زندگی...💙💙


اگه ، اگه ، اگه...


فک نکن که بزرگ شدی!👴👵


بشین فک کن که چی سر دلت و احساساتت آوردی ...💘💘💔💔