💬

از یه جایی به خودت میگی ..

اصن چه دلیلی داره به کسی بگی 

حالم بده ...؟!

اونا چیکار میتونن واسم کنن !...

جز گفتن یه الهی بمیرم . . !

جز گفتن یه نگران نباش میگذره !

در روز انقد میخندیُ میگی

وای من چقدر خوشحالم که خودتم باورت میشه !!! واقعا حالت خوبه !

اما شبا ...

وقتی سرتو میزاری رو بالش میگی نه !......

اونقدرا هم خوب نیستم . . . 

کم کم گریه کردن یادت میره 

میریزی تو خودت !

چند وقت بعد میبینی دیگه نمیتونی 

سره یه موضوع کوچیک ناراحت میشی ..!

داد میزنی 

میگی چه بلابی داره سرم میاد 

به خودت فحش میدی

میکوبی به درو دیوار ..

همه بهت میگن 

چته 

تو که انقد ضعیف نبودی 

تو دلت میگی..

اونقد قوی بودم که دیگه ته کشیدم 

تموم افکارم ، باورم ، احساسم 

حتی خودمم دیگه ته کشیدم...

🌾