کسی دلتو شکسته؟

کاری کرده که انگار یه خنجر فرورفته تو قلبت؟

دلت از دست کسی پر از درد شده؟

تو واسه چی ناراحتی؟

مگه نه اینکه دل خونه ی خداست❤!

اونا خونه ی خدارو،روسرش خراب کردن،میدونی ینی چی؟؟

یعنی بدترین کار،مطمعن باش خود خدا جوابشو میده و به بهترین شکل خونه ی دلتو بازسازی میکنه،خیلی طول کشیده؟

طرف کیفش کوکه و هرروز حاش بهتر میشه؟

بخند☺بگو خدایا قربونت برم من یا قهار؟

میدونی چرا؟

چون داره بهش بال و پر میده،به لذت بالا میرسونه و تواوج عشق و حال،میکوبتش زمین!

صبور باش☺یه روزی میرسه که یه خبر میدن بهت از فلانی،دهنت باز میمونه و فقط سرتو بالا میگیری و میگی تو دیگه کی هستی؟؟...

من نمیگم بد دیگران و بخواه،اما تو چه بخوای چه نخوای عدل خدا یه روزی جواب کاراشو میده،حالا سرت و بگیر بالا بگو خدایا نفرین نمیکنم هرکی بدی کرد،میسپرمش بتو،که خودت خدایی رو خوب بلدی🙏