وقتی میشود دقایق عمرت رو با ادمهای خوب بگذرانی چرا باید لحظه هایت را صرف ادم هایی کنی که با دلهای کوچک شان مدام درگیر حسادت ها و کینه ورزی های بچه گانند...

یا مدام برا نبودنت،برا خط زدنت تلاش میکنند؟

نه،همیشه جنگیدن خوب نیست!

این روزها فهمیدم برای اثبات دوستداشتن،

برای بدست اوردن دل ادمها،

برای اثبات خوب بودن نباید جنگید...

بعضی چیزها وقتی با جنگیدن بدست می ایند بی ارزش میشوند...

این روزها نسخه ی فاصله گرفتن را میپیچم برای هرکسی که رنجم میدهد!

 این را با خود تکرار میکنم و میبخشمشان....

نه بخاطر اینکه مستحق بخشش اند...

تنها بخاطر اینکه من مستحق#آرامشم