واااااایییی بعد8 مااااااه برگشتم شهر خودمون که برم دوستامو ببینم

خیلی خوشحالممممم

بهترین دوستای دنیا رو دارم

دوستایی که تواین 8ماه دوری همیشه از راه دورم کنارم بودن

من دوستامو با دنیا عوض نمیکنم

مهنا♥پریسا♥زهرا

بهترین خواهرای دنیاااااااا