سرت را بالا بگیر بانو!


اینکه دلت را شکسته اند ضعف تو نیست...! این ضعف آنهاییست که نامردیشان، سادگى تورا نشانه گرفته بود!!! حواست باشد بانو


اگر به مردی بیش ازحد بها دهی دیگر برای داشتنت تلاش نمی کند

نگاهش سرد می شود

 کلامش بی روح

 دستانش یخ زده

حرف هایش بوی دل مردگی می گیرد و آغوشش بوی هوس... میدانی رفیق...

وقتی دختری را فریب دادی

قبل از اینکه به دوستانت بگویى چقدر احمق بود

زیر لب به خودت بگو من چقدر آشغالم


باید به بعضی پسر ها گفت :

آهای

 حواست باشد..این دختری که به تو دل داده خیلی ها

^^در ارزوی نیم نگاهش^^هستند

لیاقت داشته باش من یک دخترم

وقتی خسته ام

وقتی کلافه ام

وقتی دل تنگم

بشقاب ها را نمیشکنم

غرورت را نمیشکنم

دلت را نمیشکنم

دراین خستگی ها

زورم به تنها چیزی که میرسد این بغض لعنتیست.