.

به مردی دل ببند که از علاقه اش به خودت مطمئنی


قانون ِ رابطه ها این است👇

مرد باید عاشق تر باشد❤

مرد است که باید برای داشتنت تلاش کند


مرد است که باید پر باشد از نیاز ِ به تو


مرد است که باید بجنگد


تو چرا نشستی کنج اتاق و زانوهایت را بغل گرفتی

و اشک میریزی و روزهایت را آتش میزنی.هان؟


چند سالت است مگر؟2⃣0⃣


اینکه مینویسی خسته شده ای..❌

اینکه مینویسی دیگر کشش ندارى


این فاجعه است !

میفهمی؟فاجعه


این روزهایت، بهترین روزهایت هستند


حالاست که باید بخندی ،

حالاست که باید رها باشی و آزاد

حالاست که باید دخترانگی کنی


نه که همه را خط بزنی و بنشینی کنج اتاق

و دیوارهایش را خراش دهی و زار بزنی

برای نداشتن ِ مردی که حواسش هم به تو نیست


برگرد دختر


برگرد به زنــدگی

.

.

❤❤❤❤❤❤❤❤❤